03.21

Дэлгэрэх суманд шинэ булаг ундарчээ

Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын нутаг Шар модны шивээ толгой гэдэг нутагт газар хөдлөлт, байгалийн зүй тогтлын улмаас нэгэн шинэ булаг үүсчээ. Булаг зуны цагт хүн, малын ундаалах, амарч зугаалах  газрын нэг болох магадлалтай учир эртнээс булгийн эхийг хамгаалах, хаяг, таних тэмдэгжүүлэх шаардлагатай байгаа юм.

Одоогоор булгийн эх нь намагжин хүн мал, машин тэрэг явахад хүндрэл үүсгэж болзошгүй болж 1.1 км урсаад байгаа ажээ.

www.mnb.mn